Ik ben een bestaande klant
E-mail :
Paswoord :
Nieuwe klant
Gegevens voor bestelling
Voornaam :
Naam :
   
E-mail :
Telefoon/Gsm :
   
Firmanaam :
btw :
 
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Land :
   
 
Gegevens voor levering (indien verschillend van bestelgegevens) :
Naam :
Leverings-adres :
Postcode :
Woonplaats :
Land :
Extra info :
Ik ga akkoord met de [ algemene voorwaarden ]. (*-verplicht)
Algemene verkoopsvoorwaarden
 
Door zijn bestelling wordt de koper geacht de algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
 
De prijzen worden per eenheid of fles, inclusief BTW, uitgedrukt.
De levering wordt na aanvaarding van de bestelling uitgevoerd en dit zolang de voorraad strekt.
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet.Vertraging van de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
Wij behouden ons het recht voor om de jaargangen opvolgend te wisselen.
Al onze facturen zijn contant betaalbaar, zonder disconto, tenzij anders overeengekomen.Bij niet betalen van de facturen is een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling.
Bij niet betaling van de factuur wordt het factuurbedrag eveneens verhoogd met een forfaitaire
vergoeding van 10% op het factuurbedrag.    
Intresten en forfaitair schadebeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven ze eigendom van de verkoper.
Elke klacht moet, om in behandeling genomen te worden, binnen de acht dagen na ontvangst der goederen, schriftelijk gemeld worden.
Elk geschil m.b.t. deze voorwaarden zal onderworpen zijn aan de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondistement van Dranken De Wisepelaere. Het Belgisch recht wordt toegepast.
   
Winkelwagen

Producten
Aantal
Prijs
|
| | 0,00 €
0,00 €
Promotiecode :
-

Totale prijs : 0,00 €


Getoonde prijzen incl. btw.
 


 
 
Kaarsenatelier

Tel: +32 (0)53 396 899
E-mail : info@kaarsenatelier.be
 
Kerkweg 17
1790 Affligem

HR Brussel
BE0749253932


 


     ​ ​